VvE Office Home

Extra diensten

Overige diensten en activiteiten die niet binnen het standaardtarief vallen:

• het verstrekken van tussentijdse financiële overzichten

• het verstrekken van alle relevante gegevens bij een eigendomsoverdracht 

• het organiseren én bijwonen van extra vergaderingen.

• meerjaren onderhoudsplan (MOP) 

• overdracht naar andere administrateur

• eindinspectie groot onderhoud