VvE Office Home

Bestuurlijk beheer

• organiseren en bijwonen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, inclusief de uitnodiging, volmacht, presentielijst en agenda met bijlagen (1x per jaar)

• opstellen van notulen van de ledenvergaderingen

• opstellen van de agenda van de ledenvergaderingen

• toesturen van de vergaderstukken aan de leden

• verzenden van de notulen van de ledenvergaderingen

• tijdens de vergaderingen adviseren over financiële-, juridische- én onderhoud technische zaken

• uitvoeren van vergaderbesluiten

• verzekeren én verzekerd houden van het VvE-complex

• ontvangen en vastleggen van klachten en geschillen

• het verzorgen van de normale correspondentie

• het toepassen van de bepalingen van de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement

• het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de splitsingsakte, het modelreglement en/of het huishoudelijk reglement én op de door de ledenvergadering rechtsgeldig genomen besluiten

• juiste inschrijving van de VvE én eventuele bestuurders bij de Kamer van Koophandel