VvE Office Home

Financieel beheer

• opstellen jaarrekening

• opstellen exploitatie-rekening

• opstellen balans

• opstellen begroting

• controle, verwerking en betaling van facturen

• 1x per jaar verstrekken van financiële overzichten

• signaleren van overschrijding van begrotingsposten

• beheren van alle VvE-bankrekeningen

• contact met voorzitter, kascommissie en technische commissie

• voeren van de gehele VvE-boekhouding

• opstellen én handhaven incassoprocedure in overleg met de leden/het bestuur