VvE Office Home

Technisch beheer

• laten uitvoeren van gemeenschappelijk klein- en dagelijks onderhoud

• in behandeling nemen en afhandelen van storingen en klachten betreffende het gemeenschappelijk klein- en dagelijks onderhoud

• aanvragen en beoordelen van offertes

• namens de VvE verstrekken van opdrachten inzake regulier onderhoud, één en ander binnen de door de vergadering vastgestelde begroting

• bewaken van het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) en/of het in kaart brengen van noodzakelijke werkzaamheden die periodiek moeten worden herhaald

• het claimen en afhandelen van schadegevallen bij de verzekeringsmaatschappij en betrokken instanties